Sökning: "Length"

Visar resultat 1 - 5 av 2464 uppsatser innehållade ordet Length.

 1. 1. Predicting Pedestrian Counts per Street Segment in Urban Environments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Simon Karlsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :data science; pedestrian movement; machine learning; random forest; negative binomial; spatial morphology; road network; street centrality; built environment; built density; attractions; land division;

  Sammanfattning : Cities are continuously growing all over the world and the complexity of designingurban environments increases. Therefore, there is a need to build a better understandingin how our cities work today. One of the essential parts of this is understandingthe pedestrian movement. LÄS MER

 2. 2. Good News AI Investigating feasibility of categorizing positive sentiment in general news

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Klas Ludvigsson; Magnus Andersson; [2020-07-06]
  Nyckelord :Computer; science; computer science; thesis; sentiment; classification; clustering;

  Sammanfattning : In today’s society we are constantly fed information about catastrophic or sad eventsthrough media. While it is important to know about these events, it should beequally important to also see all the good things that are happening in our world. LÄS MER

 3. 3. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Combined CALPHAD and Machine Learning for Property Modelling

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Kyle Paulus; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Techniques to improve the speed at which materials are researched and developed has been conducted by investigating the machine learning methodology. These techniques offer solutions to connect the length scales of material prop- erties from atomistic and chemical features using materials databases generated from collected data. LÄS MER

 5. 5. Diamanttetras utforskande beteende och stimformation i artificiell miljö : En jämförelse mellan odlade och vildfångade diamanttetror

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Melkerson; [2020]
  Nyckelord :Diamond tetra; fish behavior; ornamental fish; shoal school; Diamanttetra; fiskars beteende; akvariefisk; stim;

  Sammanfattning : De har gjorts få studier på akvariesfiskars beteende. För att bemöta intresset för akvariefiskar så behöver vi veta mer om deras beteende i en artificiell miljö. Syftet med den här studien är att jämföra det utforskande beteendet hos vildfångade och odlade diamanttetror som är en vanlig akvariefisk. LÄS MER