Sökning: "Lenin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Lenin.

 1. 1. Hur må vi berätta om detta? : Forum för levande historias porträttering av Sovjetunionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erling Bronsberg Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Forum för Levande Historia; Historiebruk; marxism; kommunism; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : My purpose is to analyses Forum för levande historias (FFLH) portrayal of the Soviet Union during the time period of 1918-1953. My reason for doing this is to find out what nuances of the Soviet Union FFLH finds important to present to the public, but also, to teachers and student in the Swedish education system. LÄS MER

 2. 2. Ukraїnas självständighet 1917 i svensk press 1917–1918

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Leo Bergman; [2017]
  Nyckelord :Ukraine Peace; Ukraїna; Ukraine; independence; 1917; 1918; independence movement; peace treaty; invasion; invasion war; independence war; freedom war; freedom struggle; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; holodomor; 1921; 1923; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kyiv; Odesa; Charkiv; Dnipro; Crimea; revolution; UNR; Ukraine’s National Republic; press; swedish press; press survey; press study; communism; leninism; Moksel; genocide; Petrograd; coup d état; CHEKA; nkvd; Moskau; GPU; KGB; lenin; Red Army; Soviet; Soviet Union; bolsheviks; socialists; Moscovia; red terror; communist terror; SSU; socialdemocrats; red guardian; red guard; white guardian; black guard; Finland; Sweden; Finnish independence movement; terrorist organization; commission; civil war; invasion; genocide; proletarian; bolshevik terror; cadets; moscovian threat; russian threat; muscovites; Pultava; Poltava; Tauria; Katerynoslaw; Chernihiv; Ottokar Czernin; Weimar republic; Deutsches Reich; interim government; national hero; mensheviks; maximalists; minimalists; provisional government; Rada; supremacy; central powers; Germany; Deutschland; German Empire; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; communist propaganda; Mohilev; peace negotiation; Caucasus; Cuban; Don; Ukrajina; UkrajinaFreden; Ukraїna; Ukraina; självständighet; 1917; 1918; självständighetsrörelse; Tidningsuppsats; presstudie; pressundersökning; tidningsstudie; dagspress; rikspress; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Holodomor; 1921; 1923; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kommunism; Sovjet; bolsjeviker; Petrograd; Krim; Charkiv; Odesa; Dnipro; Kyjiv; Revolution; Leninism; statskupp; TJEKA; nkvd; GPU; KGB; lenin; invasionskrig; invasion; fredsavtal; socialister; kommunister; röda armén; röd terror; kommunistisk terror; SSU; socialdemokrater; rödgardister; vitgardister; svarta gardet; Finland; Sverige; finska självständighetsrörelsen; terrororganisation; kommission; inbördeskrig; folkmord; självständighetskrig; proletär; bolsjevikiska terrorismen; kadetterna; ryssar; rysshotet; Moskovitien; Poltava; Pultava; Taurien; Katerynoslaw; Tjernihiv; Czernin; nationalhjälte; mensjeviker; maximalisterna; minimalisterna; interimregering; provisorisk regering; rada; suprematien; centralmakterna; Tyskland; Weimar republic; Deutsches Reich; Tyska riket; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; kommunistpropaganda; Mohilev; fredsförhandling; Kaukasus; Kuban; Don;

  Sammanfattning : This dissertation is a quantitative study with elements of qualitative analysis. The purpose of this quantitative study was to investigate WHAT was written about Ukraine's independence 1917 in Swedish press 1917–1918. LÄS MER

 3. 3. Ett delat Ukraina i kamp mellan det sovjetiska arvet och konstruktionen av en egen nationell identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Asp; [2016]
  Nyckelord :Stepan Bandera. Lviv; Vladimir Lenin; Dekommunisering. Monument; Sovjetiskt arv; Kulturellt trauma; Nationell Identitet; Ukraina; Odessa.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter att Ukraina erhållit självständighet från Sovjetunionen har landet i flera omgångar försökt att bli av med det kommunistiska arvet men även upplevt flera revolutioner, varav en resulterade i hundratalet döda, en avsatt president, Krimhalvön ockuperat och ett inbördeskrig med tusentals döda i landets östra del. Därmed har etablerandet av en nationell identitet blivit än viktigare för Ukraina. LÄS MER

 4. 4. Dan Andersson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :Kolarhistorier; Kolvaktarens visor; Lenin; Marx; Klassmedvetande; Lukács; Marxism; Dan Andersson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En marxistisk litteraturanalys av klassmedvetandet som tematik i Dan Anderssons tidiga prosa och lyrik representerat av Kolarhistorier och Kolvaktarens visor. Syftet är att politisera Dan Andersson och rikta fokus mot det klassmässiga innehållet i hans texter snarare än att fokusera på hans psykologisk-biografiska historia, vilket har varit den tidigare forskningens främsta intresse. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter i Ryssland genom historien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolina Redner; [2015]
  Nyckelord :Rättshistoria; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att översiktligt undersöka hur de mänskliga rättigheterna har existerat i Ryssland genom historien. Detta görs genom att undersöka hur situationen har sett ut under livegenskapens tid, demokratins genombrott på 1900-talet, kommunismens tid och Sovjetunionens framväxt, Gorbatjovs tid vid makten och tiden efter Sovjetunionens fall. LÄS MER