Sökning: "Lennart Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lennart Bengtsson.

 1. 1. Att styra eller inte styra, det är frågan. En kvalitativ textanalys av e-förvaltning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Bengtsson; Alexandra Julin; [2017]
  Nyckelord :e-förvaltning; styrning; NPM; det offentliga etoset; Law and Political Science;

  Sammanfattning : E-förvaltning är ett omfattande begrepp som i sin enkelhet betyder användandet av digitala lösningar inom den offentliga förvaltningen. Denna uppsats behandlar eförvaltning och dess styrning i Sverige. Utgångspunkten är två av E-delegationens betänkanden där delegationen behandlar organiseringen och styrningen av eförvaltning. LÄS MER

 2. 2. Hylands tittare : Tv-tittarnas känslouttryck kring Lennart Hylands tv-program 1959-1983

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Petter Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Etnologi; Television; Hyland; känslouttryck; telefonjourrapport; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i etnologi handlar om hur tv-tittarnas känslouttryck kring tv-profilen Lennart Hylands program förändras under perioden 1959-1983. Det huvudsakliga källmaterialet är telefonjourrapporter (ett slags samtalsprotokoll) från Sveriges Radios Upplysningscentral, men i undersökningen inkluderas även Sveriges Radios publikundersökningar samt artiklar från Röster i Radio TV, Sveriges Radios veckotidning. LÄS MER

 3. 3. Vanans makt är stor - den rituella iscensättningen av svensk självbild i den första tv-säsongen av Hylands hörna (1962-63)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Petter Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :Talkshow; Lennart Hyland; tv-historia; det långa 50-talet; 60-talet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Ämnet för denna magisteruppsats är Hylands hörna, närmare bestämt den första tv-säsongen av programmet, som visades 1962-63. Uppsatsens syfte är att undersöka hur svensk självbild iscensätts rituellt i denna första tv-säsong. LÄS MER

 4. 4. ”Så underliga tecken här i kulisserna” : Hylands hörna 16 januari 1971, en svensk berättelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Petter Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :genus; talkshow; Lennart Hyland; Hylands hörna; 1968; 1970-talet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att i en pilotstudie av ett avsnitt av talkshowen Hylands hörna från den 16 januari 1971 undersöka hur Lennart Hyland, i egenskap av programmets berättare, skapar en bild av Sverige. De teoretiska utgångspunkterna är inriktade på berättelsebegreppet och genus. LÄS MER

 5. 5. Är demokratin i fara?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Bengtsson; Elina Svensson; [2009]
  Nyckelord :Partiledardebatt; EMU; Ekonomi; Demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att undersöka om demokrativärden glöms bort i den svenska EMU-debatten. Det görs med anledning av Lennart Lundquists farhåga om att demokrativärden tenderar att glömmas bort allt mer i den politiska debatten i och med nyliberala krafter. LÄS MER