Sökning: "Lennart Håkansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lennart Håkansson.

 1. 1. A reliable timing system using RFID

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonas Telander Håkansson; Lennart Eriksson; [2015]
  Nyckelord :RFID; Raspberry Pi;

  Sammanfattning : Timing systems for outdoor competitions recently started to use Radio Frequency ID (RFID) technology, to simplify and make precise time registrations of the participants. A couple of application for this usage exists on the market as of today, but none of them has addressed the issue of communication reliability. LÄS MER

 2. 2. Har entreprenörskapet en framtid? : ett möte med några av dagens och morgondagens entreprenörer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Navid Azadi; [2010]
  Nyckelord :entreprenörskap; framtidsutsikter; intervjuer med studenter;

  Sammanfattning : Syfte: Hur ser framtidens, morgondagens och dagens entreprenörer på entreprenörskapets framtid samt framtida marknader som spås få en ljus framtid.   Metod: Författaren har valt att inhämta primärdata genom intervjuer med personer som befinner sig i olika stadier i livet med fokus på entreprenörskap. LÄS MER