Sökning: "Lennart Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Lennart Karlsson.

 1. 1. Tjejernas missbruk – ett mörkertal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Hanna Brolund; Julia Navrén; [2018]
  Nyckelord :Missbruk;

  Sammanfattning : Av de som använder narkotika är över 40 procent tjejer, men de är bara en tiondel av alla som döms för narkotikabrott. Polisen är medveten om problemet, men har inte verktygen att lösa det. Vi har mött några av de som är en del av mörkertalet. LÄS MER

 2. 2. Matematiska samband i en algebraisk lärandemiljö : Studiens syfte är att undersöka om eleverna får djupare förståelse för matematik genom att arbeta med matematiska samband i en algebraisk lärandeverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Matematikdidaktik

  Författare :Lennart Karlsson; [2018]
  Nyckelord :matematiska samband; djupare förståelse av matematik; algebraisk lärandeverksamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Design of user interface for heating, ventilation and air conditioning systems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Viktor Karlsson Ejwertz; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project was carried out at Karlstad University during the spring of 2014 as a degree projectfor a Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering and consists of 22.5ECTS. The supervisor was lecturer Lennart Wihk from Karlstad University. The examiner wasprofessor Leo de Vin. LÄS MER

 4. 4. Från politisk till ekonomisk dagspress : En undersökning om det politiska innehållet i två dagstidningar har förändrats sedan de fick gemensamma ägare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mikael Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Politik; dagspress; ägarskap; samhällsklimat; förändring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det politiska materialet i två konkurrerande dagstidningar, Sydöstran och Blekinge läns tidning - BLT, har påverkats av att de fått en gemensam ägare, då BLTs ägare Gota media köpte upp Sydöstran. Det anmärkningsvärda med denna affär är att de båda tidningarna har olika politisk färg. LÄS MER

 5. 5. Identiteten som försvann

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Lennart Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Gy11; svenska; identitet; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : I de nuvarande styrdokumenten för svenskämnet på gymnasiet har termen identitet en framskjuten placering. Det sägs i ämnesplanen att utbildningen i svenska syftar till att stärka den personliga och den kulturella identiteten. I de kommande styrdokumenten är allt tal om identitet försvunnet. LÄS MER