Sökning: "Lennart Lennart Pettersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lennart Lennart Pettersson.

 1. 1. Nyhetsankaret : En studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Jakobsson; Lisah Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nyhetsankare; Nyhetsuppläsare; Programledare; Varumärke; Trovärdighet; Rikard Palm; Lennart Persson; Ann-Britt Ryd Pettersson; Ulrika Nilsson; Yvonne Åstrand; Peter Lindgren; Jesper Börjesson; Claes Elfsberg; Bengt Magnusson; Lisbeth Åkerman; Anna Lindmarker; Aktuellt; Rapport; SVT; TV4Nyheterna; TV4;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medicinsk kontroll av arbete med bly

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för arbets- och miljömedicin

  Författare :Lennart Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Medicinsk kontroll av arbete med bly; mätning av bly i blod; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att se om vidtagna åtgärder i den fysiska arbetsmiljön på ett gjuteri som använder bland annat bly i sina gjutlegeringar. Och om detta haft effekt på upptaget av bly i blod hos den anställde. LÄS MER