Sökning: "Lennart Linde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennart Linde.

  1. 1. Klassrumsdialog som kunskapsförhandling

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

    Författare :Maria Linde; [2008]
    Nyckelord :klassrumsdialog; kunskapsförhandling; demokratisk undervisning; retorik;

    Sammanfattning : Det här är en uppsats om dialogisk undervisning. Lennart Hellspong som är professor i retorik vid Södertörns Högskola har under ett par års tid utvecklat en dialogmodell som Kunskapsförhandling. Jag har själv undervisats i formen och tycker det är ett bra sätt att tillgodogöra sig kunskap på. LÄS MER