Sökning: "Lennart Lundborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennart Lundborg.

  1. 1. Att sticka på svenska : Om översättningen av engelsk stickningsterminologi

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

    Författare :Matilda Lundborg; [2014]
    Nyckelord :stickning; handarbete; Shetlandsöarna; flerfärgsstickning; stickningsterminologi; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Denna magisteruppsats bygger på översättningen av valda delar av en engelsk stickbok med inspiration från Shetlandsöarna. Uppsatsen består av en källtextanalys och en översättningsanalys. Källtextanalysen är baserad på Lennart Hellspong och Per Ledins analysmodell (1997) och kompletterad med Per Lagerholms Stilistik (2008). LÄS MER