Sökning: "Lennart Lundkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennart Lundkvist.

  1. 1. Vindkraftsutvidgningen – ideal eller vetenskap?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lina Nyberg; [2012]
    Nyckelord :vindkraft; policyanalys; vetenskaplig kunskap; begränsad rationalitet; ekologiskt rationellt styrande; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In this essay I will investigate the role of science in the political govering process and if you can call it rational. I have chosen Swedish windpower as a case, which through political decisions are under huge expansion. LÄS MER