Sökning: "Lennart Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Lennart Nilsson.

 1. 1. Development of UHPC concrete using mostly locally available raw materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lennart Nilsson; [2018]
  Nyckelord :UHPC; Ultra High-Performance Concrete;

  Sammanfattning : The concrete technology has during the last century changed dramatically where the concept of high strength concrete has gone from 30MPa to well over 100MPa. UHPC has many areas of application and is used more and more frequently in all manner of structures. LÄS MER

 2. 2. Rekommendationsmotor: med fokus inom E-lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lennart Jakobsson; Thires Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Recommendation engine; implicit data; collaborative filtering; E-learning; recommendations; Rekommendationsmotor; implicita data; samarbetsfiltrering; E-lärande; rekommendationer;

  Sammanfattning : Studier kring rekommendationsmotorer är ett område med större signifikans i en växande digital verklighet. Mängden med information ökar och med mer information blir det svårare att hitta det som för individen är av intresse. LÄS MER

 3. 3. Utformning av kokenhet på solkokare : Designprojekt för den östafrikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hampus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Concept; concept development; product development; Africa; solar cooker; cooker; sun; design; design process; innovation; development; Koncept; konceptutveckling; produktutveckling; Afrika; solkokare; kokare; sol; design; designprocess; innovation; utveckling;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett samarbete mellan Hampus Nilsson och Joto Solutions, projektet är ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Studenten ska tillsammans med Joto Solutions utveckla kokenheten på deras solkokare. LÄS MER

 4. 4. Den gravida kvinnan genom Lennart Nilssons lins : En idéhistorisk analys av Ett barn blir till

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Karin Jedeberg; [2017]
  Nyckelord :Lennart Nilsson; Ett barn blir till; reproduktionsteknik; ultraljud; medicinsk paternalism; graviditet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de fem svenska utgåvorna av Ett barn blir till från 1965, 1976, 1990, 2003 och 2009 för att se hur den gravida kvinnan skildras i relation till medicinska yrkesgrupper och ny teknik. Genom att studera samtliga utgåvor har det varit möjligt att belysa en förändring över tid när det gäller skildringen av kvinnan, medicinen och tekniken. LÄS MER

 5. 5. En ansvarsfull översättning – Från läsaransvar till författaransvar i en populärvetenskaplig bok om Storbritannien under vikingatiden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Nelly Nilsson; [2016]
  Nyckelord :populärvetenskap; funktionell översättning; explicitering; skiljetecken; fundamentlängd; författaransvar; läsaransvar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats bygger på en översättning av cirka 6000 ord från den populärvetenskapliga historieboken The Northern Conquest: Vikings in Britain and Ireland (2007) av Katherine Holman. Uppsatsen inleds med en källtextsanalys som baseras på Lennart Hellspong och Per Ledins modell (1997). LÄS MER