Sökning: "Lennart Norberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennart Norberg.

  1. 1. Stress i akutsjukvård : en intervjustudie av sjuksköterskor

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

    Författare :Lennart Björneld; Gabriella Norberg; Åsa Sultan; [2003]
    Nyckelord :Omvårdnad; Stresshantering; Coping; Kvalitativa intervjuer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER