Sökning: "Lennarth Bernhardsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennarth Bernhardsson.

  1. 1. Pedagogiska funderingar på distans Teknisk eller pedagogisk fokus i det flexibla lärandet, en diskussion kring lärarens förändrade roll i distansutbildningar

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Christian Östlund; Monika Hattinger; Lennarth Bernhardsson; [2001]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper is about distance education or what is often referred to as flexible learning. An individually adapted and life-long learning perspective demands that educational organisers are flexible concerning shape, content and implementation when developing courses. LÄS MER