Sökning: "Lenny Engblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lenny Engblom.

  1. 1. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att använda triage

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Lenny Forsberg; Gunnar Engblom; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER