Sökning: "Leo Brodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leo Brodin.

  1. 1. När lokaltidningen lämnar : En kvalitativ undersökning av politikernas reaktioner på Arbetarbladets flytt ifrån Hofors

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Leo Brodin; Eric Blomqvist; [2017]
    Nyckelord :Hofors; medieskugga; lokaljournalistik; centralisering; politiker;

    Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur politiker i Hofors kommun hanterar och uppfattar situationen efter att Arbetarbladet 2014 flyttade sin lokalredaktion i Hofors till Sandviken. Detta eftersom redaktionen var kommunens sista och vi ville undersöka om och hur de upplever centraliseringens påverkan. LÄS MER