Sökning: "Leo Hultén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Leo Hultén.

 1. 1. Investigation and Evaluation of Metal Powder Characterization Techniques : Currently available at the KTH Department of Material Science and Engineering

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Leo Hultén; Philip Jansson; [2018]
  Nyckelord :Powder Metallurgy; Metal Powder Characterisation; Evaluation; Investigation; Metal Powder Characterisation Techniques; assessment;

  Sammanfattning : The KTH Department of Materials Science and Engineering has lacked powder metallurgy research for many years, and as this field is constantly gaining in importance, such research needs to be reestablished. This requires the department to be able to accurately and efficiently characterize the properties of a powder, such as size distribution and composition, and in the short term, this needs to be done using non-specialized equipment. LÄS MER

 2. 2. Absorb it!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Sandberg; Astrid Lilja; Viktoria Enhager; [2016]
  Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; absorptionsförmåga; öppen innovation; kunskapsanskaffning; kunskapsassimilation; kunskapstransformation; kunskapsexploatering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå̊, 15 HP Författare: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan med dess fyra underliggande förmågor kunskaps- anskaffning, anpassning, transformation och exploatering påverkar företags förmåga att utnyttja öppen innovation. Studien ämnar även att identifiera likheter och olikheter kring hur företag av olika storlekar absorberar öppen innovation. LÄS MER