Sökning: "Leo Löfgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leo Löfgren.

  1. 1. Legaldefinitionen av ränta : Hur påverkas räntebegreppet av SFS 2018:1206

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Leo Löfgren; Axel Enquist; [2019]
    Nyckelord :interest; tax; definition of interest; ränta; skatt; skatterätt; räntebegreppet; instrument; HFD; finansiella;

    Sammanfattning : .... LÄS MER