Sökning: "Leo Lutecki"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Leo Lutecki.

 1. 1. Educational games for students with ADHD : A real-word validated taxonomy of what to prioritize when designing educational games for ADHD-afflicted students

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Leo Lutecki; [2018]
  Nyckelord :serious games; education; ADHD;

  Sammanfattning : ADHD is a neurodevelopmental disorder that affects 5-7% of the global population of children, and the prevalence in western countries is reported to be even higher. This makes it the most common neurodevelopmental disorder in children. LÄS MER

 2. 2. Konsekvent terminologi och personligt uttryck : Behovet av ett standardiserat yrkesspråk inom musikdisciplinen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Leo Lutecki; [2016]
  Nyckelord :Terminologi; diskurs; yrkesspråk; musik;

  Sammanfattning : Terminologi som fenomen härstammar ur människans inneboende behov att namnge och kategorisera de saker vi stöter på i vår omgivning. De termer vi använder för att beskriva vår omvärld har en direkt inverkan på hur vi upplever den, och ju fler termer vi använder, desto fler nyanser upplever vi. LÄS MER