Sökning: "Leo Neuman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Leo Neuman.

 1. 1. Innovation management inom den finansiella sektorn : Hur storbanker och fintechbolag arbetar med innovation management i Sverige

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Ebbvik-Neuman; Leo Neuman; [2020]
  Nyckelord :Innovation; innovation management; financial sector; technology; fintech; banking; banks; disruptive; incremental; governance; process; strategy.;

  Sammanfattning : Med en utvecklingstakt som ökar exponentiellt, där ny teknologi och globalisering ärframåtdrivande faktorer, är det inte konstigt att det har blivit viktigare för företag att förändraoch utveckla sig om de vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. Att kontinuerligt innovera ärnumer vitalt för att långsiktigt lyckas på en marknad. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER