Sökning: "Leonardo Boff"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Leonardo Boff.

 1. 1. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER

 2. 2. Kamp och försoning - en analys av Gustaf Auléns försoningsteologi utifrån ett befrielseteologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Marie Nederman; [2013]
  Nyckelord :försoning; Gustaf Aulén; Den kristna försoningstanken; befrielseteologi; Leonardo Boff; ortopraxis; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Denna uppsats innehåller i huvudsak en redogörelse och analys av Gustaf Auléns försoningsteologi. Därutöver innehåller uppsatsen en kortfattad redogörelse av befrielseteologen Leonardo Boffs tankar om försoning, med syfte att ge underlag för en analys av Gustaf Auléns försoningsteologi utifrån ett befrielseteologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Har befrielseteologin någon förankring i den latinamerikanska kulturen? : Brasilien som exempel

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Annika Söberg; [2002]
  Nyckelord :fattigdom; befrielseteologi; Brasilien; Latinamerika; marxism; medvetandegörande; kyrkohistoria; dogmatik; synkretism; våldets spiral; förtryck; inkulturationsteologi; basförsamling; Gustavo Gutiérrez; Helder Camara; Leonardo Boff;

  Sammanfattning : Den latinamerikanska befrielseteologin har nått ut över världen. I alla fall till en del grupper. De radikala katolska befrielseteologerna och deras medkämpar har med hjälp av Bibeln kombinerad med samhällsvetenskaplig analys ökat medvetenheten om de sociala och ekonomiska orättvisorna men de har inte lyckats lösa problemen. LÄS MER