Sökning: "Leontina Davidson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leontina Davidson.

  1. 1. Antagningen till högskolestudier - betyg eller konjunktur? En empirisk analys om betygsinflationens effekter på universitet och högskolor i Sverige.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Rasmus Carlsson; Leontina Davidson; [2019-11-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This study examines the relationship between average admission points to universities and colleges and average Swedish upper secondary school graduation rate, with control variables for youth unemployment and population volume for cohorts. By analyzing data for final grades, national test results, admission statistics, unemployment, and population volume for cohorts, this is tested. LÄS MER