Sökning: "Leopard II"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leopard II.

  1. 1. Stridsvagnar i urban miljö : Ställer användning av stridsvagnssystemet i urban miljö nya krav på systemet?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Sam Geranpayeh; [2011]
    Nyckelord :Leopard II; urban terrain; Military Operations on Urban Terrain MOUT ; Stridsvagn 122; urban miljö; Strid i bebyggelse;

    Sammanfattning : Den svenska Försvarsmakten (FM) har förändrats och gått ifrån invasionsförsvar till insatsförsvar, detta har lett till att FM fokuserar på insatser utomlands och hotet skiljer sig insatser emellan. De konflikter som är aktuella idag och där de svenska styrkorna bidrar med resurser utspelar sig i länder där urban miljö med lågteknologisk motståndare förekommer. LÄS MER