Sökning: "Levande donator"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Levande donator.

 1. 1. Njurdonatorers behov av och önskemål om psykosocial uppföljning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :David Landbecker; [2021]
  Nyckelord :Njurdonatorer; Psykosocial omvårdnad; Efter donation; Eftervård; Uppföljningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Den bästa behandlingen vid terminal njursvikt är njurtransplantation från levande donator. Det har klara fördelar jämfört med donation från avliden givare. Flertalet donatorer har god psykosocial hälsa efter donationen. LÄS MER

 2. 2. Organdonation : Perioperativa sjuksköterskors upplevelser av att delta vid uttagsoperationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Bråthe; Fredrica Helander; [2020]
  Nyckelord :Interview study; organ donation; perioperative nurses´; donors´ operations; Intervjustudie; organdonation; perioperativa sjuksköterskor; uttagsoperation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organtransplantation är en behandling som räddar liv på personer med organsvikt. För att detta ska vara möjligt krävs en organdonator, antingen levande eller avliden. Som avliden donator utförs en uttagsoperation efter medgivande till donation. LÄS MER

 3. 3. Njurdonatorers upplevelser av kommunikation och bemötande i den postoperativa- och efterföljande omvårdnaden efter en donation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Leek; [2020]
  Nyckelord :Treatment; communication; information; nursing; Bemötande; kommunikation; information; omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Levande njurdonatorer löper risk för komplikationer och behöver postoperativ och efterföljande omvård. Omvårdnaden av en donator och mottagare skiljer sig, att vårda en donator beskrivs svårare jämfört med en mottagare. Det finns mer forskning om mottagaren. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kristina Ninic; Petra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :omvårdnad; patient; sjuksköterska; transplantation; upplevelser; väntan; experiences; nurse; nursing; transplant; waiting;

  Sammanfattning : PATIENTERS UPPLEVELSER I VÄNTAN PÅ ORGANTRANSPLANTATIONEN LITTERATURSTUDIEPETRA NILSSONKRISTINA NINICNilsson, P & Ninic, K. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation. Enlitteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Njurdonatorers upplevelser av utredningsprocessen och deras beslut om donation till anhörig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Unni Nilsson; Beatrice Strand; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; Beslutsfattande; Levande donator; Njurtransplantation; Utredningsprocess;

  Sammanfattning : Svenskt: Bakgrund: Under 2018 utfördes 448 njurtransplantationer i Sverige, varav 144var från levande donatorer. Njurdonation från en levande donator ärförstahandsvalet eftersom det har visat sig medföra högre transplantatöverlevnadjämfört med en avliden donator. LÄS MER