Sökning: "Level of consciousness"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Level of consciousness.

 1. 1. Berättelsens roll i historieundervisningen : En undersökning om hur lågstadielärare använder och uppfattar att skönlitteratur och berättelser kan utveckla elevers historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hildur Pettersson; [2019]
  Nyckelord :historia; historiemedvetande; historiedidaktik; lågstadielärare; skönlitteratur; berättelse;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate how a group of primary school teachers chose to work with stories and fiction in history teaching in order to understand how the method can develop the students' historical consciousness. The empirical material of the study was collected by qualitative interviews with six first to third grade teachers. LÄS MER

 2. 2. "Det är bättre att sitta på fästning än att svälta ihjäl." : En analys av brödupproret i Jönköping 1855

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Martin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bröduppror; moralisk ekonomi; Jönköping;

  Sammanfattning : This thesis has examined the popular rising of September 1855 in Jönköping. The events are called Brödupproret and has its origin in the rising prices in grains and potatoes following new more liberal trading policies. LÄS MER

 3. 3. The Ideal Society Workshop: an experiment in creating a new method that contributes to reclaiming Participatory Action Research for emancipation, critical consciousness and citizen power.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emily Harle; [2019]
  Nyckelord :action research; participatory action research; critical utopian action research; participatory methods; deliberative democracy; critical consciousness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Action Research, Participatory Action Research and participatory methods have faced a number of criticisms, including that they do not actually involve citizens or create social change, and that they are tokenistic. This thesis develops and tests a new participatory method that contributes to a democratic and emancipatory PAR that responds to these criticisms and the shortcomings of current methods. LÄS MER

 4. 4. Ergonomiskt gitarrspel. Hur kan hälsosammare musicerande ge ett bättre musikaliskt resultat?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Johannesson; [2018]
  Nyckelord :ergonomi; gitarr; hållning; improvisation; teknik; video; övning; ergonomics; guitar; practice; posture; technique; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Do ergonomics have more functions than preventing injuries? This study examines how four guitarists can benefit from playing with ergonomics in focus. The study examines how it helps their endurance, technique, focus and relaxation while playing guitar. The guitarists have been given instructions on how to practice more ergonomically. LÄS MER

 5. 5. Dödshjälp eller livshjälp? : Sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Berg; Natalie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Ambivalence; Nurses experiences; Palliative sedation; Suffering; Ambivalens; Lidande; Palliativ sedering; Sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är att främja autonomi, livskvalité och lindra lidande. Palliativ sedering är en behandlingsmetod som syftar till att minska outhärdligt lidande, men som leder till en reducerad medvetandenivå och inskränkning av personlig frihet där sjuksköterskan är högst involverad. LÄS MER