Sökning: "Level-Design"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Level-Design.

 1. 1. Synthesis of GPU Programs from High-Level Models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jiang Ziyuan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern graphics processing units (GPUs) provide high-performance general purpose computation abilities. They have massive parallel architectures that are suitable for executing parallel algorithms and operations. They are also throughput-oriented devices that are optimized to achieve high throughput for stream processing. LÄS MER

 2. 2. Spelet Cave Generation : En Studie Om Procedurell Generering i 2D-Plattformsspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nick Johannesson; Simon Kevin; [2018]
  Nyckelord :Procedural Content Generation; Game Design; Level Design; Platforming Games; Video Games; Computer Games; Procedurell Generering; Speldesign; Nivå-design; Plattformsspel; Tv-spel; Datorspel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika designval inom datorspel för att skapa intressanta och varierade nivåer som kan tilltala både erfarna spelare och nybörjare inom en av de populäraste fritidsaktiviterna i världen. Att designa en nivå i ett spel är en tidskrävande process, och ett sätt att korta ner på detta arbete är att låta en dator skapa nivåer efter specifika instruktioner, genom en process som kallas för procedurell generering. LÄS MER

 3. 3. Implementing a Level Design Tool for Calculating and Tuning the Travel Time of Paths in a Digital Game

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jesper Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Guidelines; Usablility; Evaluation; CS:GO; Workflow;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Visual Attention in Level Design for a 3D Adventure Platform Game- Analyzing Visual Cues in a 3D Environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emil Petersson; Felix Helgesson; [2018]
  Nyckelord :Visual Cues; Visual Attention; Eye Tracking; Video Game; Level Design;

  Sammanfattning : Studying the field of visual attention in the context of games can help level designers to make the players feel more immersed and increase the general enjoyment of a game. With the help of visual cues, the designers are able to lead the players through the levels without breaking the aesthetics of the game, thus preventing to break the immersion. LÄS MER

 5. 5. Player Exploration and Behaviors : The Influence of Player Navigation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Malin Runsten Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :3D-games; Environment-Design; Funneling; Influence players; Level-Design; Navigation.;

  Sammanfattning : Guiding a player through a 3D environment can be a difficult task, especially in a game with a choice of multiple paths. Because of this, designers are often forced to implement various navigational tools such as maps, user interface (UI) elements and written explanations to help the player get from one point to another. LÄS MER