Sökning: "Levels of cognitive functioning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Levels of cognitive functioning.

 1. 1. Cognitive behavioural therapy intervention for children and adolescents with Autism Spectrum Disorders and anxiety : A systematic literature review from 2009 to 2019.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :María Luisa Valencia Hernández; [2019]
  Nyckelord :cognitive behavioural therapy; modified CBT intervention; anxiety; autism spectrum disorders; systematic literature review.;

  Sammanfattning : Young people with Autism Spectrum Disorders (ASD) are more prone to experience anxiety disorders at a greater level compared to their neurotypical developing counterparts, causing lifelong impairments in family, social, academic and adaptive functioning. Early interventions in childhood have been designed to minimize these stressful events and to optimize children’s developmental outcomes. LÄS MER

 2. 2. The effects of acute aerobic exercise on executive functions

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Brander Löf; Sanna Lindblom; [2019]
  Nyckelord :attention; cognition; executive functions; exercise; inhibition; working memory;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the acute effects of exercise on three executivefunctions: attention, inhibition and working memory, in regularly exercising women (​n​ = 10)and men (​n​ = 10). Furthermore, the purpose was to investigate if different intensity levels ofaerobic exercise had an effect on executive functioning. LÄS MER

 3. 3. The Ability to Think Strategically: Can it be Developed via Academic Education?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marion Pripfel; Elsa Klarin; [2018]
  Nyckelord :strategic thinking; development of the ability to think strategically; academic education; cognitive process profiling; teaching techniques; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose - Due to a need of the ability to think strategically in today’s business world, the purpose of this study is to examine on the question whether strategic thinking can be developed via academic education. Methodology - Two samples of the program Industriell Ekonomi, fifth-year students and first-year students, were tested regarding their ability to think strategically. LÄS MER

 4. 4. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 5. 5. Cognitive Abilities and their Influence on Speech-In-Noise Information Processing : a Study on Different Kinds of Speech Support and Their Relation to the Human Cognition

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Cognitive Hearing Science; Speech-In-Noise; Speech perception; Cognitive functions; Top-down processing; Bottom-up processing; TMT; PASAT; LIT; Divided attention; Executive function; Semantic comprehension;

  Sammanfattning : In this paper, top-down and bottom-up processing were studied regarding their effect on speech-in-noise. Three cognitive functions were also studied (divided attention, executive functioning, and semantic comprehension), and the effect they have on the speech processing and on each other. LÄS MER