Sökning: "Leverantörskedja"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Leverantörskedja.

 1. 1. Utmaningar med ekologiskt ansvarstagande i stora företags leverantörskedjor : - En modellutvecklande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gabriel Ekelöf; Marcus Nordenståhl; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Environmental responsibility; Supply chain; Challenges; Implementation; Audit; Communication; Corporate social responsibility CSR ; Ekologiskt ansvarstagande; Leverantörskedja; Utmaningar; Implementering; Granskning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Utifrån idégrunderna från CSR är syftet att utveckla en samlad modell om de mest utmärkande utmaningarna med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, med fokus på implementering, granskning och kommunikation. Metod: Studien baseras på vetenskapsteori från hermeneutiken och socialkonstruktivismen. LÄS MER

 2. 2. Blockchain technology in construction industry : Transparency and traceability in supply chain

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Michael Hultgren; Fredrik Pajala; [2018]
  Nyckelord :Supply chain; construction industry; blockchain; transparency; traceability; quality management; digital tools; Leverantörsleden; byggindustrin; blockkedjeteknik; transparens; spårbarhet; kvalitetshantering; digitala hjälpmedel;

  Sammanfattning : There is an increasing number of construction products that are manufactured globally through complex supply chains. The results of this is that quality requirements are increasing and the construction industry look towards ways to reassure the sustainability of the materials in their supply chains. LÄS MER

 3. 3. Hållbar hemelektronik : En studie om svenska hemelektronikåterförsäljares arbete för hållbara leverantörskedjor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gustav Persson; Emma Atterström; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; supply chain; asymmetry; formal control; informal control; consumer electronics; Hållbarhet; leverantörskedja; asymmetri; formell styrning; informell styrning; hemelektronik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder en i allmänhet ökad efterfrågan om hållbara leverantörskedjor. Tillverkningen av hemelektronik är däremot både socialt och miljömässigt icke-hållbar vilket på senare år har uppenbarat sig i stor omfattning. LÄS MER

 4. 4. Hur företag redovisar hållbarhetsinformation från sina underleverantörer : En studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Ahlm; Sabina Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Supply Chain; sustainability information; sustainability indicators; suppliers; Hållbarhetsinformation; hållbarhetsindikatorer; underleverantörer; leverantörskedja;

  Sammanfattning : Frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner gällande företag. På grund av detta är det numera inte tillräckligt för företagen att endast tänka på konsekvenserna av deras egna handlingar, eller deras direkta leverantörer, utan företagen måste även ta hänsyn till alla andra företag i deras leverantörskedja. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsintegration i banksektorn –en fallstudie om SEB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elena Arens; Daniel Larsson; [2015-06-23]
  Nyckelord :SEB; hållbar bank; hållbarhet inom banksektorn; hållbarhetsintegrering; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Banker har en viktig roll i ekonomin och samhället. De har inte enstor direkt miljöpåverkan, dock påverkar de indirekt genom att finansiera och investera iföretag som har miljöpåverkan. Detta har lett till att banker i viss mån tappat samhälletsförtroende. LÄS MER