Sökning: "Leverantörsrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Leverantörsrelationer.

 1. 1. Det industriella leverantörsbytet : en fallstudie om ett byggföretags bytesprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Malmberg; Isabella Cramner; [2018]
  Nyckelord :Bytesprocess; bytesbeteende; bytesorsaker; leverantörsrelationer; industriella relationer;

  Sammanfattning : Flertalet studier om industriellt bytesbeteende har kritiserats för att de endast fokuserat på bytesbeslutet. Detta argumenteras enbart ge en ögonblicksbild av bytet, snarare än att analysera den fullständiga bytesprocessen. LÄS MER

 2. 2. Tetra, Tillit och Transaktionskostnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Egon Nelson Corengia; Edvin Udén; Pierre Chatin; [2018]
  Nyckelord :Transaktionskostnader; Tillit; Långsiktighet; Opportunism; Vertikal integration; Begränsad Rationalitet Transaction cost; Trust; Long-term View; Vertical Integration; Bounded Rationality; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken roll tillit spelar i leverantörsrelationer samt om tilliten kan vara fördelaktig för båda parter. Studien är av kvalitativ karaktär med abduktiv ansats och den empiriska datan samlades främst in från semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Relationer inom globala försörjningskedjor - hur hanteras de egentligen? : En fallstudie om hur ett svenskt detaljhandelsföretag konstruerat relationerna till sina asiatiska produktleverantörer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Adlertz; Moa Linddal Åhlin; [2018]
  Nyckelord :Supply chains; sourcing strategies; supplier relationships; integration; information exchange; Försörjningskedjor; försörjningsstrategier; leverantörsrelationer; integrering; informationsutbyte;

  Sammanfattning : Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar mot varandra utan snarare hela försörjningskedjor och detta påstående har varit utgångspunkten för den här studien. I takt med att handeln blir mer global, ställs företag inför utmaningar kring hur internationella relationer ska hanteras. LÄS MER

 4. 4. Strategiskt arbete mot hållbar leverantörshantering : Hur drivkrafter till förändring och arbete med leverantörsbasen genererar hållbar leverantörshantering av konfliktmineraler

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Johnson; Hanna Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Supply Chain Management; Change Management; Stakeholders; Supplier Management; Supplier Relationship Management; Conflict Minerals; Hållbarhet; försörjningskedja; förändringsarbete; intressenter; leverantörshantering; leverantörsrelationer; konfliktmineraler;

  Sammanfattning : Bakgrund: I maj 2017 beslutades det att EU-reglering 2017/821 om konfliktmineraler kommer träda i kraft den 1a januari 2021. Regleringen kräver att företag inom EU kan försäkra sig om att tenn, volfram, tantal och guld (3TG) endast importeras från ansvarsfulla och konfliktfria källor. LÄS MER

 5. 5. Eftermarknaden för byggprojekt inom kommersiella fastigheter : ett organisations- och relationsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karl Gustafsson; Alex Lund Riboe; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; Organization; Service Marketing; Relationship management Theory; Warranty; Quality; Eftermarknad; Organisation; Servicemarknadsföring; Kund-leverantörsrelationen; Garanti; Kvalitet;

  Sammanfattning : Inom de flesta industrier är konkurrensen hård, byggindustrin är inget undantag. Ett sätt att stå sig stark på marknaden är att finna andra konkurrensmedel än de traditionella: pris och kvalitet. Detta examensarbete syftar att undersöka eftermarknadens betydelse för entreprenadbolag och fastighetsägare. LÄS MER