Sökning: "Leverantörsrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Leverantörsrelationer.

 1. 1. Effektivisering av materialförsörjning : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Matan Irsi; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; logistik; leverantörsrelationer; lager; produktionsstyrning; flödeseffektivitet; lönsam logistik; materialhantering; materialförsörjning; JIT.;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly important to have a more efficient and well-functioning supply chain in order to achieve competitiveness and therefor profitability in an increasingly globalized market which higher demands on companies. For a company to maintain its competitive advantage, companies must adapt to changes through continuous improvements and implementing of forecasting to reduce waste of company’s resources. LÄS MER

 2. 2. Makten över hållbarheten i lokala leverantörsrelationer : En kvalitativ studie av ett stort kundföretag och små leverantörer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tomas Burström; Timo Tiusanen; [2020]
  Nyckelord :makt; hållbarhet; beroende; leverantörskedja;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Underhåll och förbättring av leverantörsrelationer : En fallstudie på ett speditörföretag

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oscar Lönnberg; Alice Hägnander; [2020]
  Nyckelord :Freight Forwarder; Supplier Relations; Supplier Segmentation; Interaction Model; Customer Relationship Management CRM ; Key Account Management KAM ; Speditör; leverantörsrelationer; leverantörssegmentering; interaktionsmodellen; Customer Relationship Management CRM ; Key Account Management KAM ;

  Sammanfattning : Syfte – En förstudie på fallföretaget identifierade ett problem som ledde till att syftet och frågeställningarna formulerades. Studien syfte innebär att undersöka hur underhåll av en leverantörsrelation kan påverka ett speditörföretag. LÄS MER

 4. 4. Inköpsmetoders roll inom B2B-relationer : En kvalitativ studie om inköpsmetoders påverkan på B2B-relationer inom mode- och textil detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ara Uthman; Ludwig Jernberg; [2020]
  Nyckelord :B2B relationships; traditional procurement; digital procurement; retail; supplier.; B2B-relationer; traditionella inköp; digitala inköp; detaljist; leverantör.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning svenskamodedetaljister använder sig av digitala inköpsmetoder och hur de förhåller sig gentemot traditionella inköpsmetoder. Även vad detaljister ser för fördelar och nackdelar med olika inköpsmetoder, vilka inköpsmetoder de föredrar samt hur dessa påverkar relationen mellandetaljist och leverantör. LÄS MER

 5. 5. Cost Engineering Strategies for Industrial Sourcing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Lindved; Jakob Rolén; [2019]
  Nyckelord :Cost Engineering; Cost Estimation; Procurement; Industrial Sourcing; Manufacturing Industry.; Kostnadsestimeringsteknik; kostnadsestimat; anskaffning; industriellt inköp; tillverkningsindustri.;

  Sammanfattning : The art of estimating and managing costs is commonly referred to as cost engineering which is a vital tool to counteract cost uncertainty. Current research within the area mainly focuses on the cost estimation techniques themselves and the strategic implications have not yet been studied in-depth, nor been set into relation to traditional sourcing strategies. LÄS MER