Sökning: "Leverantörsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Leverantörsutveckling.

 1. 1. Att styra externa leverantörer mot hållbarhet - en studie av hållbarhetsrapportering inom den svenska mode- och textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Camén; Emma Martinsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sustainable supply chain management; mode- och textilindustrin; leverantörer; försörjningskedjan; hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mode- och textilindustrin är resursintensiv och genererar en negativpåverkan på likväl miljö som människor. Företagens intressenter efterfrågar idag ett ökathållbart ansvarstagande genom samtliga steg i försörjningskedjan, men det finns enkomplexitet i att styra externa leverantörer i enlighet med företagens hållbara riktning. LÄS MER

 2. 2. Hållbar Leverantörsutveckling: Kommersiellt Slagträ eller Krav? : En flerfallstudie om hur hållbar leverantörsutveckling av strategiskt kritiska leverantörer påverkas av maktförhållanden och leverantörsintegration

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johannes Wennberg; Ville Melgén; [2019]
  Nyckelord :Hållbar leverantörsutveckling; matförhållande; leverantörsintegration; fokalt företag; strategiskt kritisk leverantör;

  Sammanfattning : This master thesis was composed by the initiative of the authors following the discovery of a knowledge gap regarding the impact which supply chain power and supplier integration might have on focal companies’ efforts for sustainable supplier development of strategic critical suppliers. In a multiple case study with semi-structured interviews the authors gathered comparable empirical data from three large Swedish companies which were analysed through recognized theoretical frameworks. LÄS MER

 3. 3. LEVERANTÖRSUTVECKLING I PRAKTIKEN - En studie av relationerna mellan svenska fordonstillverkare och deras leverantörer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Samuelsson; Elisabeth Jansson; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag i allmänhet lägger idag en allt större andel av sin omsättning på inköp. I takt med detta ökar vikten av leverantörerna för företagens möjligheter att erhålla hållbara konkurrensfördelar. LÄS MER

 4. 4. Incitament i upphandling för att främja leverantörsutveckling i bygg- och anläggningsbranschen : En fallstudie vid en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Johansson; Amanda Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Supplier development; supplier performance management; incentives and bonuses; procurement; supplier relations; Leverantörsutveckling; leverantörsuppföljning; incitament och bonus; upphandling; leverantörsrelationer;

  Sammanfattning : En väl fungerande offentlig upphandling är avgörande för att klara de förändringar som vår omvärld står inför. Konkurrensen och effektiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen beskrivs ofta som lägre än i andra branscher. LÄS MER

 5. 5. Ett ramverk över förutsättningar inom Supplier Quality Development-program

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniella Pavkovic; Alexandra Valhed; Marcus Rex; [2016]
  Nyckelord :Leverantörsutveckling; Supplier quality development-program; förutsättningar; ramverk.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT 2016-05-25 Författare: Marcus Rex, Alexandra Valhed och Daniella Pavkovic Handledare: Hana Hulthén Titel: Ett ramverk över förutsättningar inom Supplier Quality Development-program - en fallstudie Bakgrund: För att förbättra sina leverantörers kapacitet och skicklighet kan företag använda sig av olika leverantörsutvecklingsprogram byggda på långsiktiga relationer baserade på lojalitet och tillit. Ett viktigt område inom dessa program är leverantörernas kvalitet. LÄS MER