Sökning: "Levy"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Levy.

 1. 1. On the Properties of Wiener-Lévy Functions

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Albin Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis concerns the Wiener algebra of periodic functions with absolutely convergent Fourier series, and the "Wiener-Lévy functions", meaning functions that preserve absolute convergence of Fourier series under composition. Results regarding the properties of functions in the Wiener algebra are established, as well as properties of Wiener-Lévy functions. LÄS MER

 2. 2. Sliding into a Gendered Division of Labour

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Selina Furgler; [2019]
  Nyckelord :division of labour; gender equality; family policy; couples’ decision-making; gendered master status; transition to parenthood; part-time work; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Switzerland the one-and-a-half-earner model where the father is the primary wage-earner working full-time and the woman is the secondary wage-earner working part-time while taking over the majority of care and housework responsibilities is predominant. This is discussed criti-cally as the normative and institutional context incentivises parents to adopt a division of labour that disadvantages women in terms of economic vulnerability and social recognition. LÄS MER

 3. 3. Towards a Stricter Comparability Test : An EU Law Analysis of the Swedish Dividend Withholding Tax Regime in Relation to Non-EU Investment Funds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Wendleby; [2019]
  Nyckelord :investment funds; withholding tax; EU law; free movement of capital; third countries; legal form; comparability; investeringsfonder; kupongskatt; EU-rätt; fri rörlighet för kapital; tredje land; juridisk form; jämförbara situationer;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate if it is compatible with the free movement of capital (Article 63 TFEU) to levy a withholding tax on Swedish-sourced dividends paid to non-EU investment funds with legal personality (in the paper referred to as investment companies). This question is of relevance since several Swedish intermediaries do not pay any income tax on dividends, either due to a formal tax exemption or to de facto practice. LÄS MER

 4. 4. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER

 5. 5. Bevis av centrala gränsvärdessatsen : med hjälp av Levys sats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hasan Mohamadi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Centrala gränsvärdessatsen (CGS) är en av grundpelarna inom statistik och sannolikhetsteori. CGS säger att ”summan av ett stort antal oberoende likafördelade slumpmässiga variabler är approximativt normalfördelad”. Det finns olika bevis för CGS. LÄS MER