Sökning: "Lewis Carroll"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Lewis Carroll.

 1. 1. "Jag har drömt så underligt" : Drömmandet i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Izabelle Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Alice i Underlandet; drömmar; Lewis Carroll; Tim Burton; intermedialitet; Freud; filmadaption;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om drömmar i litteratur. LÄS MER

 2. 2. Alice i Underlandet : - En komparativ analys av Lewis Carrolls originalversion och Susie Linns bilderbok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Noord; Lena Nyrén; [2018]
  Nyckelord :Lewis Carroll; Susie Linn; adaption; Alice i Underlandet; bilderbok;

  Sammanfattning : I denna uppsats gör vi en komparativ analys av Lewis Carrolls (1865) originalversion Alice i Underlandet med en bilderboksversion av Susie Linn (2015). Syftet är att undersöka vad som skett efter att en adaption har genomförts från kapitelbok till bilderbok. LÄS MER

 3. 3. ”Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle” – Synen på barn och barndom i filmbearbetningar av Lewis Carrolls böcker om Alice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2017]
  Nyckelord :Alice in Wonderland; barndomens historia; Lewis Carroll; Alice i Underlandet; barn; barndom; filmbearbetningar; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En undersökning av synen på barn och barndom i filmbearbetningar av Lewis Carrolls böcker om Alice. Utvecklingen av gestaltningarna av protagonisten och antagonisten i Aliceberättelserna jämförs med utvecklingen av synen på barn och barndom sedan "Alice's Adventures in Wonderland" publicerades 1865. LÄS MER

 4. 4. Text och illustration i samspel : En komparativ studie av Tove Janssons Pappan och havet och utgåvan av Alice i underlandet med hennes illustrationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Kahelin Rosanna; [2016]
  Nyckelord :Tove; Jansson; Ikonotext; Illustration; Pappan; Havet; Alice; Underlandet; Lewis; Carroll; Bild; Samspel; Växelverkan;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras ikonotexten, det vill säga den helhetsbild som uppstår av text och bild i samspel, i Tove Janssons Pappan och havet (1965) och den utgåva av Alice i underlandet (1966) i ny svensk översättning, som hon illustrerade under sextiotalets mitt. Uppsatsen ämnar att genom en komparativ analys, undersöka hur en framställning där Tove Jansson både skrivit och illustrerat, förhåller sig till ett verk där hon enbart varit illustratör – och vilken påverkan det har på ikonotexten. LÄS MER

 5. 5. Childhood in wonderland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Unn Segrén; [2015]
  Nyckelord :Alice in Wonderland; children’s literature; fantasy fiction; child development; child psychology.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Lewis Carroll’s books Alice’s Adventures in Wonderland (1865) and Through the Looking-Glass and What Alice Found There (1871) are both set in the young girl Alice’s dream worlds. For more than a hundred years, adults as well as children have enjoyed losing themselves in the nonsensical stories. LÄS MER