Sökning: "Lex Sarah"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Lex Sarah.

 1. 1. Lex Sarah- Kvalitet för dig, mig eller brukaren?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Astrid Steenberg; Erica McLoughlin; [2017]
  Nyckelord :Lex Sarah; quality; operational developers; missconduct; social services; user influence; control instrument; Lex Sarah; kvalitet; kvalitetsutvecklare; missförhållande; socialtjänsten; brukarinflytande; kontrollverktyg;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand in what ways the law of Lex Sarah contributes to quality within the Swedish social services. The legislation of Lex Sarah aims to ensure quality assurance of social services by eliminating misconduct. Operational developers are keyactors in the investigation process of Lex Sarah. LÄS MER

 2. 2. Lex Sarah - Man skäller inte på den som förstår och kränker inte den som man respekterar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Brus Stelhof; Sabina Siversson; [2014]
  Nyckelord :individual- and family section; social worker; Lex Sarah; social services; socialsekreterare; individ- och familjeomsorg; socialtjänst; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study, based upon interviews with five individuals and one focus group; with three individuals. The aim of the study was to analyse social workers experience of the Swedish law lex Sarah in their professional work in the individual- and family section in four social services in Skåne in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens uppfattning om brister och missförhållanden inom särskilt boende för äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Hansson; Sofia Falck; [2014]
  Nyckelord :Lex Sarah; missförhållanden; särskilt boende för äldre; integritet;

  Sammanfattning : Bakgrund Tidigare studier visar att vårdtagare inom äldreomsorgen utsätts för brister och missförhållanden av olika former. Den vanligaste formen av missförhållanden är försummelse av vårdtagaren. En av Socialstyrelsens uppgifter är att värna att god och jämlik vård bedrivs. LÄS MER

 4. 4. Lex Sarah Kommuner - En komparativ studie i Lex Sarah-rapporteringar mellan fyra kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Wojgienica; Martin Tunström; [2013]
  Nyckelord :Lex Sarah; staff education; organization; mistreatment reports; Elderly care; Social Sciences;

  Sammanfattning : On the first of July, 2011, the Swedish government implemented a revised version of the ”Lex Sarah” legislation. The revision included a tougher approach to the legislated obligation to report mistreatment in for instance the elderly care. LÄS MER

 5. 5. Vanvård på särskilt boende för äldre - faktorer som ökar risken för att vårdpersonal ska vanvårda

  Kandidat-uppsats,

  Författare :My Allgurén; [2012-06-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vanvård på särskilda boenden för äldre blir till och från ett aktuellt ämne i samhället. Historiskt sett började äldreomsorgen på 1700-talet med fattighus. Sedan dess har flera reformer skett till dagens äldreomsorg som omfattar över 300 000 personer. LÄS MER