Sökning: "Lexikala nätverk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lexikala nätverk.

 1. 1. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 2. 2. Stylometric Embeddings for Book Similarities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beichen Chen; [2021]
  Nyckelord :Stylometry; Authorship attribution; Embeddings; Neural networks; Natural language processing; Book recommendations; Stilometri; Författarbestämning; Vektorrum; Neurala nätverk; Språkteknologi; Bokrekommendationer;

  Sammanfattning : Stylometry is the field of research aimed at defining features for quantifying writing style, and the most studied question in stylometry has been authorship attribution, where given a set of texts with known authorship, we are asked to determine the author of a new unseen document. In this study a number of lexical and syntactic stylometric feature sets were extracted for two datasets, a smaller one containing 27 books from 25 authors, and a larger one containing 11,063 books from 316 authors. LÄS MER

 3. 3. Ramar och konstruktioner - en kärlekshistoria.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Ehrlemark; [2014-02-27]
  Nyckelord :ramsemantik; konstruktionsgrammatik; frasnät; konstruktikon; FrameNet; ram; konstruktion;

  Sammanfattning : Specialarbete, SV1301 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT13Handledare: Benjamin Lyngfelt.... LÄS MER

 4. 4. Neural respons till information i trevalenser för patienter med social ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristoffer N T Månsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt underliggande neurala regioner för informationsprocessning av lexikala stimuli hos patienter med socialt ångestsyndrom (SAD). Deltagarna bestod av 26 kvinnor och män i åldrarna nitton till femtiosju år (M = 32). LÄS MER