Sökning: "Leyre Diaz Pinillos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leyre Diaz Pinillos.

  1. 1. The Acceptance of the Digital Books' Market in Spain by Consumers and Companies

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Amaia Garcia Barberena; Leyre Diaz Pinillos; [2011]
    Nyckelord :consumer behaviour; companies; innovations; digital environment; electronic book; digital book;

    Sammanfattning : Title:  The Situation of Digital Books’ Market in Spain. The acceptance by consumers and companiesAuthors: Amaia García Barberena and Leyre Díaz PinillosSupervisor: Jean-Charles Languilaire. LÄS MER