Sökning: "Lezan Abdlwafa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lezan Abdlwafa.

  1. 1. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Lezan Abdlwafa; Anita Balci; Awat Safari; [2013]
    Nyckelord :Bokföringsbrott; oaktsamhet; bokföringsskyldighet; god redovisningssed; Ekobrottsmyndigheten; Skatteverket; konkursförvaltare;

    Sammanfattning : Datum: 29 maj, 2013Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens HögskolaFörfattare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat SafariTitel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?Handledare: Ulla PetterssonNyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltareFrågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhet i bokföring till bokföringsbrott? Vilka faktorer bidrar till detta?Syfte: Att undersöka hur näringsidkarens oaktsamhet i bokföringen kan vara en av orsakerna till bokföringsbrott.Metod: För att uppnå syftet så använde vi oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av ämnet. LÄS MER