Sökning: "Lgr 69"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Lgr 69.

 1. 1. En historisk läroplansanalys i samhällskunskapsämnet : - Med inriktning av hållbar utvecklings tre dimensioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hammar; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; läroplan; samhällskunskap; utbildning; läroplansteori; hållbarhetsdimensioner;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om skolans uppdrag att främja hållbar utveckling inom ramen för samhällskunskapsämnet har förändrats över tid. Detta undersöks utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskap – kulturell eller interkulturell? : En kritisk diskursanalys av Sveriges läroplaner från Lgr 69 till Lgr 22 ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alma Mattsson; Filippa Ziervogl; [2022]
  Nyckelord :diskurs; kritisk diskursanalys; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; läroplan; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har analyserat läroplanerna Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11 och Lgr 22 utifrån ett interkulturellt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur underliggande diskurser tar sig i uttryck i kursplaner för religionskunskapsämnet i läroplanerna mellan Lgr 69 och Lgr 22 för svensk grundskola i årskurs 4-6. LÄS MER

 3. 3. Att bryta ämnesgränserna med musik : En tematisk studie om musikämnet och ämnesövergripande arbeten som en väg till ökad måluppfyllelse

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Andreas Sjöö Ebringer; [2022]
  Nyckelord :Musikämnet; ämnesövergripande; måluppfyllelse; tematisk analys;

  Sammanfattning : Musik har genom alla år varit en del av skolan och läroplanerna men med lite olika syften. Både Skolinspektionen och Skolverket har genomfört granskningar och utvärderingar som belyser ämnets möjlighet att stötta lärandet i andra ämnen, men de uttrycker också en förvåning över att det inte verkar göras i en större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Förvaltningsförändring och läroplaner : En idéanalys av Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thea Nilsson Åsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den svenska läroplanens utveckling i relation till det mångkulturella samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Hugo Månsson; Attila Terek; [2021]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Historia; Interkulturell; Läroplan; Mångkulturell; Sverige;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vårt syfte varit att undersöka hur den svenska läroplanen harförhållit sig till det mångkulturella samhällets utveckling i Sverige de senaste de senaste 60åren från Lgr 69 till Lgr 11. Vårt resultat visar ett samband mellan den ökade invandringentill Sverige och de mångkulturella aspekterna i läroplanen. LÄS MER