Sökning: "Li-DAR"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Li-DAR.

  1. 1. Automatiserad mönsterigenkänning av stenmurar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

    Författare :Adam Bergström; David Larsson; [2019]
    Nyckelord :Automatic Pattern Recognition; Stone Walls; Dense Forest; LiDAR; SPL100; Automatisk mönsterigenkänning; Stenmurar; Tät skog; Li-DAR; SPL100;

    Sammanfattning : Automated pattern recognition of stone walls, within both point cloud and image processing, can help identify previously inaccessible areas than with only image pro-cessing. This is important as stone walls are biotopes and serve as structures and have ecological functions for both plants and animals. LÄS MER