Sökning: "Lia Ouis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lia Ouis.

 1. 1. Underhållsbehandling vid opiatmissbruk och dess effekter på brott. En systematisk litteraturstudie av randomiserade kontrollerade prövningar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lia Ouis; Mario Beltran; [2013]
  Nyckelord :effekter; heroinmissbruk; kriminalitet; metadon; opiater; randomiserade kontrollerade prövningar; underhållsbehandling;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 2. 2. UNDERHÅLLSBEHANDLING VID OPIATMISSBRUK OCH DESS EFFEKTER PÅ BROTT

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mario Beltran; Lia Ouis; [2013]
  Nyckelord :underhållsbehandling; randomiserade kontrollerade prövningar; opiater; metadon; kriminalitet; heroinmissbruk; effekter;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER