Sökning: "Liam Rydén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liam Rydén.

  1. 1. "TS är man och män kan inte våldtas utav en kvinna" : En diskurspsykologisk analys om konstruktioner av manliga offer för sexuella övergrepp på internetforum.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

    Författare :Matilda Persson; Liam Rydén; [2021]
    Nyckelord :Sexual assault; rape; male victims; internet forum; discourse psychology; Sexuella övergrepp; våldtäkt; manliga offer; internetforum; diskurspsykologi;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen har behandlat diskurser på internetforumen Flashback Forum och Familjeliv kring mäns utsatthet för sexuella övergrepp. Syftet var att undersöka hur män som offer för sexuella övergrepp beskrev sina upplevelser av utsatthet samt analysera hur dessa utsagor bemöttes. LÄS MER