Sökning: "Liberalerna"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Liberalerna.

 1. 1. NARRATIVET OM EU I DEN SVENSKA PARTIPOLITIKEN - Hur svenska politiska partier uttrycker sig om EU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Oram; [2021-04-15]
  Nyckelord :EU; partier; euroskepticism; eurofilism; Sverigedemokraterna; Liberalerna; Vänsterpartiet; narrativ; berättelse; aktör; ondska och godhet; protagonist och antagonist;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to research how Swedish political parties (the Liberals, the LeftParty and the Sweden Democrats) express themselves towards the European Union betweenthe years 2014-2019 through a narrative perspective. Did these political parties expressEurosceptic or Europhilic sympathies are what these political parties deem as good and evilthrough an EU perspective and how the EU's role changed during this period. LÄS MER

 2. 2. Utanförskapets karta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Halfvordsson; Axel Ivarson; [2021-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att med en metod utvecklad av Liberalerna år 2004 attkartlägga utanförskapsområden i Sverige och kvantifiera antalet personer som levde iutanförskapsområden år 2018. Vi har även som syfte att jämföra vårt resultat med tidigare årsuppskattningar av utanförskap. LÄS MER

 3. 3. Liberal vändning, Hur och varför har Liberalernas valmanifest ändrats inför valet 2018 - en jämförande analys

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noa Persson; Erik Valsås Ström; [2021]
  Nyckelord :Manifesto Project Database; politisk trend; väljarströmmar; valresultat; rational choice theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to build on the knowledge of how parties facing poor election results make changes in their election manifesto. The case in question is the Swedish party Liberalerna, in English referred to as The Liberals. The empirical data that is used is two of the parties election manifestos from 2014 together with 2018. LÄS MER

 4. 4. Hur agerar politiska partier? : En jämförelsestudie av Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiets ståndpunkt kring konfessionella skolor

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrick Vuvu; [2021]
  Nyckelord :Konfessionella skolor; Kristdemokraterna; Liberalerna; Centerpartiet; Policy; Office or Votes; Ny-institutionell;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how political parties behave and why they take the positions and make the decisions that they regarding a certain policy. The study examines three Swedish political parties, the Christian Democrats, the Liberals and the Centre party position or views on parochial schools (religious private schools). LÄS MER

 5. 5. Väljarbeteende i rurala och urbana områden : En kvantitativ studie om platsens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Monika Brodzinska; [2021]
  Nyckelord :väljarbeteende; socioekonomiska faktorer; urbaniseringsgrad; rural; urban;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker urbaniseringsgradens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende i riksdagsvalet 2018. För att undersöka möjliga samband har valresultaten från riksdagsvalet 2018 undersökts tillsammans med urbaniseringsgraden som har definierats utifrån Stockholm Kommuner och Regioners kommungruppsindelning från 2017, men även socioekonomiska faktorer såsom arbetslöshet, årlig medianinkomst (angiven i 1000 kronor) och högre utbildning. LÄS MER