Sökning: "Liberalism kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Liberalism kultur.

 1. 1. How may we explain Nepal’s foreign policy behavior and strategy? The case of a weak and small state in the international system and its foreign policy behavior and strategy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Paul Biehl; [2020]
  Nyckelord :Weak States; Small States; Nepal; Foreign Policy; India; China; Realism; Liberalism; Multilateralism; Nepalese Foreign Policy;

  Sammanfattning : This paper focuses on the foreign policy behavior and strategy of weak and small states in the international system. Further, it explains the behavior and strategies employed by those states by examining several concepts and theories and applying them on the case of Nepal. LÄS MER

 2. 2. Århundradets Kärleksnarcissism : Plats, skrivandet och konsumtionen av den andre i Århundradets kärlekssaga och Århundradets kärlekskrig

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2020]
  Nyckelord :Narcissism; Liberalism; place; writing; power; love relationship; subject; violence; atopic otherness; consuming; Tikkanen; Witt-Brattström; Narcissism; Liberalism; Århundradets kärlekssaga; Århundradets kärlekskrig; kärlek; den andre; atopi; Byung-Chul Han; konsumtion; blick; platslöshet; frigörelse; våld; subjektets inåtvända våld; kärleksrelation; makt; kön;

  Sammanfattning :   Den här uppsatsen undersöker hur kärleksrelationen skrivs fram i två poetiska verk; Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga och Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig.  Syftet med uppsatsen är att se till hur plats, blick och skrivandet samverkar i framskrivandet av kärleksrelationen. LÄS MER

 3. 3. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER

 4. 4. En organisation i förändring? : En analys av svenska doktriners uttryckta strategi och militärstrategisk kultur under 2000-talet utifrån liberalism och realism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Granath; [2020]
  Nyckelord :strategisk kultur; realism; liberalism; MSD; svenska doktriner;

  Sammanfattning : The 21st century has brought on a lot of changes in the security politics in Northern Europe. Some reports have described it as a change from sunshine to storm. In correlation with these changes, there will also be changes in strategy and in culture. Strategy can be explained through ends, means, and methods. LÄS MER

 5. 5. The World’s oldest Profession does Not have a Place in Modern Feminist society – a qualitative analysis of Talita and KOK e.V.’s described work for trafficking and prostitution victims

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Thania Persson; [2020]
  Nyckelord :Human trafficking; prostitution; undocumented migrants; feminism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to compare organisations that help victims from human trafficking and prostitution with a focus on undocumented migrants. Germany is one of the chosen countries in this study because of the legalised and regulated prostitution policy and will be compared with Sweden with the contrasting policy in which sex purchase is criminalised but not to sell sex. LÄS MER