Sökning: "Liberalt"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Liberalt.

 1. 1. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2019-02-14]
  Nyckelord :Utbildningsskiljelinje; Auktoritärt; Liberalt; Arbetsmarknadsposition; Utbildning; Värderingar; Främlingsfientlighet; Educational cleavage; Authoritarian: Libertarian; Labour market positions; Education; Values; Xenophobia;

  Sammanfattning : The emergence of a new value-based societal cleavage has changed the political mobilizationpatterns in Europe and correlates with attitudes to immigrants, cultural diversity and Europeanintegration. Previous research has demonstrated that education is the single most importantfactor to understand different positions within this cleavage, although there is a lack of unityin the understanding of the importance of the influence of education. LÄS MER

 2. 2. Den kluvna liberalismen : Hur debatten om religiösa friskolor kan förstås ur olika liberalismkonceptioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Victor Landing; [2019]
  Nyckelord :Liberalism; frihet; jämställdhet; rättvisa; religiösa friskolor; John Locke; John Rawls;

  Sammanfattning : Baserat på olika vetenskapliga och filosofiska definitioner av vad liberalismen kännetecknas av så åsyftar denna uppsats att ge klarhet i vilken liberalismkonception som tre olika svenska riksdagspartier använder sig av i debatten om religiösa friskolor. Det stora fokuset för uppsatsen är att beskriva hur liberalismen kan se olika ut beroende på hur man väljer att värdera olika liberala begrepp. LÄS MER

 3. 3. Amorteringskraven och vinstskatt : Orsaker till inlåsning och minskad rörlighet påbostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dennis Allingmon; Julia Larsson; [2019]
  Nyckelord :Capital income taxes; amortization requirements; debt ratio; lockins; Vinstskatt; amorteringskrav; skuldkvotstak; inlåsningar;

  Sammanfattning : Vår uppsats syftar till att undersöka hur kapitalvinstbeskattningen på fastigheter och amorteringskraven på de lån som tas påverkar rörligheten på bostadsmarknaden idag. Vi kunde se att ämnet ofta är med i debatt men att det ändå inte utförts mycket studier i Sverige men det visade sig finnas studier som gjorts i USA. LÄS MER

 4. 4. Att straffa trons förkunnare : Om 1860-talets offentliga samtal om religionen och prästerskapet i samhället

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ragnvald Ström; [2018]
  Nyckelord :Boström; helvetesläran; Strauss; liberalism; präst; teologi; förnuft;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om hur inslag i den kristna tron kom att betraktas som problematiska under 1860-talet i ett framväxande offentligt och liberalt dominerat samtal. Studien visar att i media såväl som av andra deltagare i den offentliga debatten, trosföreställningar betraktades som orsaken bakom oönskade och problematiska beteenden som barnamord. LÄS MER

 5. 5. Of Moral Wizardry and Experiential Transformation : A Case for Consent as a Mental State

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Philip Södermark; [2018]
  Nyckelord :Consent;

  Sammanfattning : In ethics, a highly relevant and divisive topic is that of consent. Many moral dilemmas and ethical forks in the road turn on the question of consent. But how do we differentiate between the consensual and the non-consensual? There is no simple answer to this question and philosophers are quite divided, as they tend to be. LÄS MER