Sökning: "Library and information science"

Visar resultat 1 - 5 av 1011 uppsatser innehållade orden Library and information science.

 1. 1. Abort, graviditet och förlossning inom Dewey decimalklassifikation : Kvinnlig representation i ett normerande system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannelie Lydigh; Thea Åkerdal; [2019]
  Nyckelord :Dewey; Classification; Kritisk textanalys; Kvinnor; Representation;

  Sammanfattning : Classifications are a crucial part of Library and Information Science (LIS). Classifications aim to organize information, making it easy to retrieve and access. Scholars have criticized the practice of organizing knowledge and the construction of classification systems, claiming it represents some phenomenon while leaving others out. LÄS MER

 2. 2. Demokratifrämjande arbete? : En studie av programverksamheten på Stadsbiblioteket Göteborg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Annika Stengard; [2019]
  Nyckelord :Democracy; Public Libraries; Events; Accessibility; Demokrati; Folkbibliotek; Program; Evenemang; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : This master’s thesis aims to discover how the Gothenburg City Library works to foster a democratic society, thus fulfilling one of the main requirements set by the Swedish library law. The study will analyse how the library interprets its democratic mission by focusing on three theories of democracy: representative democracy, participatory democracy and deliberative democracy. LÄS MER

 3. 3. Bibliotekets värden : Människosyn i rapporter utgivna av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :Values; ideology; libraries - aims and objectives; humanism; Människosyn; ideologi; bibliotekets mål och uppgifter; humanism;

  Sammanfattning : This study investigates attitudes towards human nature in reports published by the Swedish Library Association and the National Library of Sweden between 2015 and 2018. By using ideological analysis, I was able to focus the study on three dimensions of human nature: the worth of human beings, human behavior and human needs. LÄS MER

 4. 4. ”Jäklar, vad snabbt det går när man får snurr på det” : rättsvetares förståelse och användning av sociala plattformar för vetenskaplig kommunikation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Julia Lord; Gustav Fredlund; [2019]
  Nyckelord :library and information science; scholarly communication; science communication; legal scholars; legal science; digital communication technologies; platforms; social media; Facebook; Twitter; Academia.edu; practices; science and technology studies; actor-network theory; José van Dijck; vetenskaplig kommunikation; rättsvetare; rättsvetenskap; digital kommunikation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to create an increased understanding of how legal scholars use social platforms as a part of their scholarly communication. As a result of the digitalization of society social platforms have become a seemingly ubiquitous part of everyday life, and research shows that scholars are using social platforms as a part of scholarly communication. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om datalitteracitet vid Luleå tekniska universitet : En intervjustudie med universitetsanställda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Cinber; [2019]
  Nyckelord :Data literacy; Eduactaion Needs; University Employees; Open Science; Interviews; datalitteracitet; behov av undervisning; universitetsanställda; öppen vetenskap; intervjuer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to highlight perceptions about data literacy among employees at Luleå University professional services and institutions. The purpose is motivated on the report that the University Library in Luleå wrote in 2018, a report that shows a discrepancy between the national vision of open research data and the actual research data management at Luleå University of Technology. LÄS MER