Sökning: "License Management Framework"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden License Management Framework.

 1. 1. From ‘Nordic Exceptionalism’ to ‘Swedish Expansionism’

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :John Lowe; [2021]
  Nyckelord :narrative criminology; Nordic exceptionalism; punishment; prisons; policing; political narratives; gangs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The recent growth of the Swedish prison population and police force suggests a stark reversal from the small, rehabilitation oriented criminal justice system described in the “Nordic penal exceptionalism thesis.” This paper is based on a narrative analysis of documents published by the Government Offices of Sweden in the collection titled “A Safer Sweden” from 2013 to 2021. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för en god intern kontroll : Intern kontroll och ramverket COSO i praktiken: En fallstudie hos Dalarnas Försäkringsbolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marie Höglund; Cornelia Westberg; [2019]
  Nyckelord :Internal control; control environment; control activities; risk management; communication and information; monitoring; Interna kontroller; kontrollmiljö; kontrollaktiviteter; riskhantering; kommunikation och information; övervakning; Dalarnas Försäkringsbolag;

  Sammanfattning : Interna kontroller har blivit en central del för verksamheter för att identifiera och hantera risker. Med en tillförlitlig intern kontroll kan verksamheter säkerhetsställa att arbetet utförs på ett pålitligt sätt gällande lagar och regler. LÄS MER

 3. 3. Multi-stakeholder collaboration in wind power planning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Emmy Bwimba; [2019]
  Nyckelord :collaborative participation; legitimacy theory; stakeholders; stakeholder theory; social license to operate; wind energy; legitimitetsteori; intressenter; intressentteori; samverkansdeltagande; vindkraft;

  Sammanfattning : Wind power industry is rapidly growing in Sweden. The country has decided that by year 2020, the share of renewable energy will be 50 % of total renewable energy supplied in the country (Vindval, 2013). Wind energy is perceived by many as the future of renewable energy especially in northern Europe. LÄS MER

 4. 4. Design of a Federated Framework for Emergency Response

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Qasim Sarfraz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a feasibility study exploring the potential of using advanced e-infrastructure mechanisms for federated identity management and service provisioning to support multi-organizational emergency response efforts. The mechanisms explored are primarily similar to the EduGAIN services developed and used by the national and regional research and education network communities with the objective to support international research collaboration. LÄS MER

 5. 5. Mötet mellan äldre vattenrätt och rådande miljölagstiftning för vattenkraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Thorell; [2014]
  Nyckelord :Miljörätt; vattenrätt; vattenkraft; vattenverksamhetsutredningen; Miljöbalken; 1918 års vattenlag; tillstånd; nyprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legislation of hydropower emerged in the early 1900s to handle the large expansion of hydropower that followed industrialization. Actual environ¬mental demands were first placed on operators of hydropower after the introduction of the Environmental Code in 1998. LÄS MER