Sökning: "Lidgard"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Lidgard.

 1. 1. Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Mikael Lidgard; [2019]
  Nyckelord :medborgare; konsument; myter; dagdrömmande; retorik; spelbolag; Svenska Spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. LÄS MER

 2. 2. E-health Immigrants

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Ville Rundquist; Mikael Lidgard; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: e-health; medierad interaktion; onlinevård; medierade läkarbesök; vårdupplevelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att försöka ta reda på varför vårdtagare väljer att söka vård online genom videosamtal samt hur vårdupplevelsen påverkas av att vårdbesöket är medierat. För att uppfylla vårt syfte frågade vi oss vilka som var de huvudsakliga motiven till att vårdtagare kontaktar vårdgivare genom videosamtal samt hur vårdtagare upplever det medierade vårdbesöket. LÄS MER

 3. 3. Atherosclerosis - A finite element study of plaque distribution and stability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Paul Lidgard; [2017]
  Nyckelord :Atherosclerosis; Plaque; Stability; Finite element; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is a chronic disease of arteries. Cardiovascular diseases, of which atherosclerosis is an underlying mechanism, are the most common causes of death globally. The disease is characterised by lipids having penetrated the intima of the artery wall, accompanied by inflammation, fibrosis and endothelial hyperplasia. LÄS MER

 4. 4. En kvalitetsförbättring på spåren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karin Ingvarsson; Mikael Lidgard; [2017]
  Nyckelord :Kärntjänst; tilläggstjänst; tjänstekvalitet; tjänsteerbjudande; bemyndigande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats VT 2017. Lunds universitet. Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Titel: En kvalitetsförbättring på spåren - Om tjänstekvalitet ombord på fjärrtåg i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Skilsmässans konsekvenser - upplevelser av problem och stöd vid separation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Lidgard; [2010]
  Nyckelord :skilsmässa; separation; anpassning;

  Sammanfattning : Skilsmässa är en vanlig samhällsföreteelse idag. Omfattande forskning visar att separationer får genomgripande konsekvenser för berörda familjer och att en rad faktorer påverkar den individuella anpassningsförmågan. Syftet med denna studie var att med kvalitativ metod beskriva upplevelserna av problem och stöd vid skilsmässa i Sverige. LÄS MER