Sökning: "Lidia Garcia Guijarro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lidia Garcia Guijarro.

 1. 1. The bomber behind the veil and the ferocious fighter: A study of media representations of male and female suicide bombers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lidia Garcia Guijarro; [2013]
  Nyckelord :male; female; suicide bomber; discourse analysis; Just Warrior and Beautiful Soul theory; post-structural theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Suicide bombings have become a widely used lethal weapon in violent conflicts around the world. These attacks have been committed by both men and women for almost three decades. Still, violent women are commonly perceived as the exception of the rule. LÄS MER

 2. 2. EU och Ryssland - Lika barn leka bäst?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Svantesson; Lidia Garcia Guijarro; [2010]
  Nyckelord :Moldavien; EU; Ryssland; postkolonialism; hård makt; mjuk makt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU:s och Rysslands maktutövande över Moldavien framställs ofta som mycket olika, men den här uppsatsen visar på att det i båda fallen handlar om liknande postkoloniala strukturer – skillnaden ligger i vilken form av makt man använder inom dessa strukturer. Uppsatsen har som syfte att utifrån ett postkolonialt perspektiv och genom ett tillämpande av Joseph Nyes begrepp hård och mjuk makt, undersöka huruvida det faktiskt finns en betydande diskrepans mellan dessa aktörers agerande. LÄS MER