Sökning: "Lidija Cutic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lidija Cutic.

  1. 1. Redovisning av forskning och utvecklingsutgifter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lidija Cutic; Yaghma Davoudi-Kia; Kristofer Krook; [2013]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER