Sökning: "Lidl"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Lidl.

 1. 1. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram.Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitetMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektiveföretagens nationella Instagramkonto. LÄS MER

 2. 2. Att göra hållbara val åt kunden i livsmedelsbutiken - en konkurrenskraftig fördel?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Brännström; Clara Eriksson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Assortment planning; Lidl; food retail; sustainability; competitiveness; competitive advantage; choice editing; Sortimentsplanering; Lidl; livsmedelsbutiker; hållbarhet; konkurrenskraft; konkurrenskraftig fördel; choice editing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Matindustrin står för 26 procent av de totala växthusgasutsläppen och bidrar till stor skada på vår planet samtidigt som den är en nödvändighet. Företag förväntas idag ta ett större ansvar över sina aktiviteters påverkan och ett väl genomfört CSR-arbete kan bidra till större värden för både företaget och samhället. LÄS MER

 3. 3. An analysis of the Impact of Brand Image on Consumer Purchase Behavior : The case of Lidl, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mahmud Ahmed; [2021]
  Nyckelord :brand image; factors of brand image; customer purchase behavior;

  Sammanfattning : This research project had a purpose to discuss the impact of Brand Image on Consumer Purchase Behavior. For retailers brand image are the key factors that help them to engage with customers and influence their buying behaviors. LÄS MER

 4. 4. Ordvitsar i reklam, hajar du? : En kvalitativundersökning om attityder till och förståelse av ordvitsar i reklam hos modersmålstalare och andraspråkstalare av svenska.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Söderlund Buitrago; [2021]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; humor; ordvitsar; reklam; ordvitsar; L1- och L2-talare; L1- och L2-informanter; L2-inlärare.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks förståelse av och attityder till ordvitsar i reklamerna Lidl  ”Lidl är Lidl. Allt annat är olidligt.” och Delicato ”Tallriksmodellen”. Syftet med undersökningen är att ta reda på likheter och skillnader för L1- och L2-talare av svenska i deras attityder och förståelse av ordvitsar i en reklam. LÄS MER

 5. 5. PÅVERKAR LÅGPRISKONKURRENS MARKNADSLEDARENS ONLINEPRISER? En studie om svensk dagligvaruhandel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Norinder; [2021]
  Nyckelord :industriell organisation; lågpriskonkurrens; dagligvarupriser; e-handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to answer if the low-cost presence of a super discount store Lidl affects prices online for the Swedish market leader in food retailing, Ica. A collection of 50 Ica stores across Sweden with different competitive markets were compared using a cart of 10 items. LÄS MER