Sökning: "Life Cycle Scenarios"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Life Cycle Scenarios.

 1. 1. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering inom transportsektorn : En fallstudie på ett företagsfordonspark

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Eklöv Isak; [2021]
  Nyckelord :greenhouse gas emissions; alternative fuels; electric vehicles; total cost of ownership; life cycle assessment; sustainable vehicle fleet; carbon footprint; climate impact; electric vehicle; klimatpåverkan; växthusgasutsläpp; alternativa drivmedel; elfordon; elbil; totala ägandekostnader; hållbar fordonspark; transportsektor; lca; livscykelanalys; emissionsfaktorer; fordonspark; fossilfri; förnybar; drivmedel; fordon; klimatkalkyl; klimatberäkningar;

  Sammanfattning : Energy efficiency within the transport sector - A case study on the vehicle fleet of a companyIsak EklövThe environmental objective of zero net emissions of greenhouse gases by 2045 asdecided by the Swedish parliament establishes a framework for a standard thatimplies a demand for considerable changes within many sectors at both technical and political level. The need for long term efficiency solutions with respect tosustainability to be able to reach this goal is great and one step towards this couldpotentially be an adaption to an increased amount of vehicles with alternative fuelsin the vehicle fleet of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Integrering av miljöaspekter vid produktutveckling : Verktyg för miljöanpassad produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Alexandra Nero; [2020]
  Nyckelord :Ekodesign; livscykelanalys; miljöanpassad produktutveckling; SimaPro; snabbkoppling;

  Sammanfattning : En färdig produkt föregås ofta av en komplex kedja material och komponenter, som kan ha färdats långa vägar och blivit bearbetade i en mångfald bearbetnings-processer. Genom att använda verktyg för miljöanpassad produktutveckling kan man redan i en produkts utvecklingsfas identifiera och vidta åtgärder för att förebygga miljöpåverkan som kan uppkomma i hela värdekedjan. LÄS MER

 4. 4. Assessment of the environmental impacts, energy performance and economic aspects of various construction materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mohsen Bayat Pour; Mohammed Labib Elsayed; [2020]
  Nyckelord :Bio-based Materials; Fossil-based Materials; Building Performance Simulations; Energy analysis; Environmental impact categories; Life cycle assessment LCA ; Economic analysis; Life cycle costing LCC ; Global warming potential; Climate change; Future climate analysis; Timber structure; Concrete structure; Insulation; HVAC systems; Heating demand; Cooling demand; Energy use; Hygrothermal analysis; Moisture; Thermal envelope; Thermal comfort; Indoor environmental quality; Actual case studies; Iterative workflow; Weather files; Parametric study; Reliability; Single-point rate SPR .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increasing CO₂ emission is considered as the main reason for global warming in the world. One of the reasons for producing CO₂ is using of fossil-based materials in the construction projects. LÄS MER

 5. 5. Delivering sustainable energy transition : A techno-economic analysis on households, businesses and communities of the Keweenaw Peninsula

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Francesca Longobardi; Filippo Padovani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energy security understood as the practice by which risks associated with interruptions to the energy supply are low, represents one of the main objectives of energy policies in many countries. In this context, Keweenaw County or Michigan's northernmost County is placed as locked in an unreliable, unsustainable and particularly wasteful energy system. LÄS MER