Sökning: "Life Psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden Life Psychology.

 1. 1. HUR PÅVERKAR HÖRSELREHABILITERING LIVSKVALITETEN HOS ÄLDRE? En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hana Hassan; Ek Karin; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologisk rehabilitering; demens; depression; hörselnedsättning; livskvalitet; patienter psykologi; socialt stigma; ålder; åldrande; age; ageing; audiological rehabilitation; dementia; depression; hearing impairment; hearing rehabilitation; patients psychology; social stigma; quality of life;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this descriptive literature study is to increase the understanding of the relationship between quality of life, depression, dementia and hearing impairment, and how hearing rehabilitation can affect the quality of life amongst elderly patients.Research method: A descriptive literature review with 19 scientific articles published between the years 1997 and 2019, regarding hearing impaired elderly aged 50 years and above, have been reviewed. LÄS MER

 2. 2. INTERNET-BASED MINDFULNESS-ACCEPTANCE-COMMITMENT IN SPORTS: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Andersson; Mikael Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sport psychology; self-care program; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.; Idrottspsykologi; självhjälpsprogram; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.;

  Sammanfattning : The psychological aspects of sports is crucial for performance and important for sustaining good mental health. Despite this, efforts to improve those aspects are surprisingly rare and partly due to stigmatization of help-seeking together with lack of time and economic resources. LÄS MER

 3. 3. En integrerad syn på kompetenskartläggning : Att identifiera nuläge och förbättra verksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martina Lundström; Victoria Jaconelli; [2019]
  Nyckelord :Competence; competence mapping; positive psychology; integrated research; kompetens; kompetenskartläggning; positiv psykologi; integrerad forskning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks kompetens och kompetenskartläggning inom dagens organisationer. Kompetens är ett begrepp som har studerats länge utifrån olika perspektiv och discipliner, vilket har gett upphov till ett flertal teorier och förklaringsmodeller som innefattar olika tillvägagångssätt för hur kompetens kan förstås och kartläggas. LÄS MER

 4. 4. The Role of Major Life Events and Brain Development on Personality Trait Change in Adulthood : Insights from Personality Neuroscience

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Julia Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Five-Factor Model; Five-Factor Theory; trait change; major life event; personality; neuroscience; brain development;

  Sammanfattning : The relationship between personality trait change and major life events is currently undergoing extensive investigations within the field of personality psychology. A debate has risen regarding whether or not major life events can bring about trait change, and how typical trait change patterns over the adult lifespan can be explained. LÄS MER

 5. 5. My Organization Wants Me to Do What? The Effect of Implementing the B-Corp Certification on Employee Pro-Environmental Behavior

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Dorottya Balla; Tom Runesson; [2019]
  Nyckelord :pro-environmental behavior; commitment; organizational change; life satisfaction; norm-activation model; value-belief and norm framework; social exchange theory; theory of planned behavior; B-Corp Certification.;

  Sammanfattning : In today’s society, environmental concern might be at a historical peak. 2778 companies in 60 countries have now acquired the Benefit-Corporation (B-Corp) Certification in attempts to demonstrate their environmental responsibility. LÄS MER