Sökning: "Life change events"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Life change events.

 1. 1. The role of alternative food networks in times of crises : A case study about the effects of covid 19 on the REKO network in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Nora Giertz; [2022]
  Nyckelord :food systems; sustainability transformation; social-ecological resilience; crisis-landscape; covid 19;

  Sammanfattning : The food we consume and how it is produced constitutes a significant driver of environmental change, degrading the ecological base on which life depends. Moreover, the food system is highly globalized and geographically scattered, connected by global value chains. This creates potential vulnerabilities. LÄS MER

 2. 2. Konst som förenar : Ett sätt att förändra världen?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Göth Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Participatory art; socially engaged art; vulnerability; spectator; plurality; aesthetic; resilience; JR; The Resilience of Ukraine; Hannah Arendt; ”thought-thing”; ”thought-train”; appearances; public space; hermeneutic; pre-understanding; analysis; collective; Deltagarbaserad konst; sårbarhet; betraktare; pluralism; estetik; återhämtning; JR; The Resilience of Ukraine; Hannah Arendt; tanketing; tanketåg; framträdande; offentliga rummet; hermeneutik; förförståelse; analys; kollektiva processer;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate participatory art with focus on socially engaged art. The study is based on  Hannah Arendt’s theories of plurality, the public space and the work of art as a ”thought-thing” where the sensory experiences are central. LÄS MER

 3. 3. Making Culture - Continuous re-appropriation of a city piece

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Julius Puttkammer; [2022]
  Nyckelord :Hamburg; Germany; re-use; culture; making; circus; theatre; dance; music; community; appropriation; continuity; change; historical; ephemeral; temporary;

  Sammanfattning : I understand the site of the former Schilleroper as a piece of the city with an unsettled history of trying, failing and trying again. Despite its difficult history of ups and downs, the Schilleroper has been a meaningful and popular place within its neighbourhood. A place of affordable, low threshold culture for the former working class residents. LÄS MER

 4. 4. Vi bestämmer när på dygnet du använder din smarta telefon! : En undersökning om hur svenska ungdomar som genomför värnplikten upplever att deras tillvaro påverkas av Försvarsmaktens mobilförbud.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Fleming Karsberg; Jonas Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Mobilförbud; Smartphone; Sociala medier; Ungdomar; Värnplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets digitalisering och utbredningen av sociala medier har under de senaste 20 åren ökat. Parallellt har införandet av IT-stöd i skolor och utvecklingen av digitala samhällstjänster skapat ett behov att undersöka om en reglering av användandet krävs. LÄS MER

 5. 5. Parameter Update Schemes for Hidden Markov Models applied to Financial Returns

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Sigfrid Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Markov Chain; Finance; Hidden Markov Model; Generalized Autoregressive Score Model; S P-500; Nikkei; Adaptive Model; Volatility; Regime-switching Model; Line-Search Algorithm; Predictor-Corrector; Quasi-Newton; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis was dedicated to investigating the use of different parameter update schemes for Hidden Markov models with time-varying parameters, with an emphasis on developing alternatives to the quasi-Newton step. The focus was on applications to financial returns, using data from the S\&P-500 and the Nikkei index, and for comparison, a trial using synthetic data was also performed. LÄS MER